printLogo

Externe veiligheid

Wat is externe veiligheid?

Externe Veiligheid gaat over de risico's die ontstaan voor de omgeving bij:

 • Het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen)
 • Het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor en door buisleidingen
 • Het gebruik van luchthavens

Na de vuurwerkramp in Enschede (2000) deed de commissie Oosting onderzoek naar de uitvoering van externe veiligheidsbeleid. Ze concludeerde dat de kwaliteit van de uitvoering onvoldoende was. De rijksoverheid stelde daarop nieuw beleid en nieuwe besluiten op. Dit zorgde voor nieuwe taken voor lagere overheden. De uitvoering van dit beleid in Fryslân ligt in handen van de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio Fryslân en de Friese gemeenten. 

Het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

De gemeenten, de Veiligheidsregio en de provincie in Fryslân werken al sinds 2004 nauw samen om de kwaliteit van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid blijvend te verhogen. Ze stelden daartoe gezamenlijk het Fries itvoeringsprogramma Externe Veiligheid (FUEV) op. De eerste versie van dit programma liep over de jaren 2004 en 2005. Dit eerste programma werd opgevolgd door het tweede programma dat liep van 2006 tot en met 2010. Inmiddels is het derde programma in uitvoering dat loopt van 2011 tot en met 2014. Alle uitvoeringsprogramma’s zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu financieel ondersteund met een subsidie van € 667.000,- per jaar.

 • U kunt het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid FUEV 2011-2014 downloaden op deze pagina.
 • U kunt het bijbehorende takenoverzicht  van het Uitvoeringsprogramma downloaden op deze pagina.

De Friese Samenwerking Externe Veiligheid

Om de samenwerking te bekrachtigen stelden de bovengenoemde partijen gezamenlijk de Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân (SEVF) op. Dit gebeurde voor het eerst in 2008. Deze eerste overeenkomst liep tot en met 2010. Inmiddels is de tweede Samenwerkingsovereenkomst van kracht die loopt van 2011 tot en met 2014. Als uitvloeisel van de samenwerking is het Bureau Externe Veiligheid Fryslân (Bureau EVF) opgericht dat de verschillende partijen ondersteunt bij de specialistische uitvoerende werkzaamheden.

 • U kunt de Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân downloaden op deze pagina.

Nieuwsbrieven uitvoering externe veiligheid Fryslân

Het programmamanagement geeft minimaal 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit waarin de laatste ontwikkelingen worden beschreven.

 • U kunt de nieuwsbrieven downloaden op deze pagina.

Regelgeving externe veiligheid

Relevante regelgeving op het gebied van externe veiligheid in Nederland. 

 • Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
 • Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
 • Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS)
 • Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

Download de bestanden via de website wetten.nl  

 Interessante websites

De Friese partners voor externe veiligheid

Wat doet de provincie? >
Wat doen de Friese gemeenten? >
Wat doet de Veiligheidsregio? >
Wat doet het Bureau Externe Veiligheid? >

Overzicht alle bestanden bij Externe veiligheid

Bestandsnaam Bestandstype Grootte
Uitvoeringsprogramma EV 2011-2014 PDF 239,7 KB
Uitvoeringsprogramma EV takenoverzicht bijlage 4 FUEV PDF 99,8 KB
Samenwerkingsovereenkomst EV 2011-2014 PDF 77,9 KB
Nieuwsbrief Externe Veiligheid Fryslân december 2012 PDF 206,3 KB
Nieuwsbrief Externe Veiligheid Fryslân oktober 2012 PDF 181,4 KB
Totaal 5 items beschikbaar

Taal Kiezen